Tổng hợp phím tắt PowerPoint 2016
Tổng hợp phím tắt PowerPoint 2016

Phím tắt powerpoint 2016 khá nhiều và khi làm việc với phần mềm powerpoint 2016, việc sử dụng phím tắt powerpoint 2016 (hotkey) sẽ giúp bạn soạn thảo và trình bày slide của mình nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn và tiết kiện thời gian hơn.

Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn tổng hợp các phím tắt hay sử dụng trong powerpoint 2016.

Tổng hợp phím tắt powerpoint 2016

  • Một số phím tắt thường dùng trong powerpoint 2016:

Ctrl+N : Tạo một slide mới (Create new presentation)

Ctrl+B : In đậm văn bản được chọn (Make selected text bold)

Ctrl+S : Lưu Slide

Alt+H, F, and then S : Thay đổi kích thước font chữ đã chọn (Change the font size for selected text)

Alt+W, Q : Phóng to/thu nhỏ slide (Change the zoom for the slide)

Ctrl+X : Cắt văn bản, đối tượng, hoặc slide (Cut selected text, object, or slide)

Ctrl+C : Sao chép văn bản, đối tượng, hoặc slide (Copy selected text, object, or slide)

Ctrl+V : Dán cắt hoặc sao chép văn bản, đối tượng, hoặc slide (Paste cut or copied text, object, or slide)

Ctrl+Z : Quay lại thao tác trước đó (Undo the last action)

Ctrl+S : Lưu slide (Save the presentation)

Alt+N, P : Chèn hình ảnh vào slide (Insert a picture)

Alt+H, S, and then H : Chèn biểu tượng có sẵn (Insert a shape)

Alt+G, H : Chọn một slide có sẵn (Select a theme)

Alt+H, L : Chọn bố cục slide (Select a slide layout)

Page Down : Đi tới slide tiếp theo (Go to the next slide)

Page Up : Đi tới slide trước đó (Go to the previous slide)

Alt+H : Chuyển đến tab trang chủ (Go to the Home tab)

Alt+N : Chuyển đến tab chèn (Move to the Insert tab)

Alt+S,B : Bắt đầu trình chiếu slide (Start the slide show)

Esc : Kết thúc trình chiếu slide (End the slide show)

Alt+F, X : Đóng Powerpoint (Close PowerPoint)

Còn rất nhiều phím tắt khác mình sẽ cập nhật thêm sau nhé

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments